Korektury

Provádíme jazykové korektury, tedy opravy pravopisných a gramatických chyb. Korigujeme všechny druhy textů: texty pro weby, informační a propagační materiály (manuály, katalogy aj.), tiskové a výroční zprávy, autorské články, bakalářské, diplomové a disertační práce, elektronická i tištěná periodika, knihy atd.

Opravy zanášíme nebo navrhujeme způsobem, který si zvolíte:
♦ provedení oprav přímo do textu (obvykle v režimu sledování změn),
♦ návrhy oprav ve vložených komentářích,
♦ zanášení standardních korekturních značek do vytištěného dokumentu,
♦ návrhy oprav mimo dokument, např. do zvláštní tabulky.

Cena korektur se pohybuje v rozmezí 40 až 70 Kč za normostranu (nejsme plátci DPH) .

Cena klesá:
♦ při větším rozsahu textu,
♦ obsahuje-li text jen malé množství chyb,
♦ je-li text stylově jednodušší (hesla v tabulkách, jednoduché a opakující se větné struktury apod.),
pro studenty (při korektuře bakalářské nebo diplomové práce),
♦ při delší dodací lhůtě,
♦ pro stálé zákazníky.

Cena stoupá:
♦ při expresní dodací lhůtě (možná je i práce přes noc a o víkendu),
♦ při rozšíření korektury o stylistické, typografické a jiné zásahy,
♦ při záznamu zásahů mimo dokument (do zvláštní tabulky).

Cenu stanovujeme ještě před zahájením práce. Kontaktujte nás a my vám obratem zašleme nabídku odpovídající vašim požadavkům.

Poznámky:
♦ Ke všem dokumentům přistupujeme jako k přísně důvěrným.
♦ Zákazník je povinen zkontrolovat si do pěti dnů po převzetí hotové zakázky její kvalitu a v této době případně uplatnit reklamaci. Věříme, že i v takovém případě nalezneme uspokojivé řešení.

 

Na titulní stranu

Kontakt

Zpráva
Kontaktní telefon nebo e-mail