Reference

Bylo a je nám potěšením a ctí pracovat například pro následující klienty:

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Dlouhodobá spolupráce: korektury a redigování kurzů e-learningového vzdělávacího programu pro tlumočníky, tvorba kurzů s jazykovědnou tematikou, školení tlumočníků v oblasti kultury písemného projevu

 

Jazykové centrum Correct, s. r. o.
Dlouhodobá spolupráce: kurzy češtiny pro Čechy určené jak pro širokou veřejnost, tak pro významnou firemní klientelu (např. Citibank, Ernst & Young, Informační linky, Lázně Františkovy Lázně aj.), jazykové korektury a redakční úpravy textů atd.

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Dlouhodobá spolupráce: korektury a redakční úpravy textů pro sborníky řady Semper paratus (od č. 2)

 

Státní fond životního prostředí
Dlouhodobá spolupráce: jazykové korektury měsíčníku Priorita (od č. 7/2014)

 

Marta Ljubková a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny
Jazykové korektury publikace pro nakladatelství divadelní literatury Pražská scéna (2014)

 

Pavel Žáček a kol.:
Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji

Jazyková redakce publikace pro Ministerstvo obrany ČR, Vojenský historický ústav (2013)

 

CRS, a. s.
Jazykové korektury pro klienty agentury

A-WebSys, s. r. o.
Copywriting pro klienty agentury

 

Symbio Digital, s. r. o.
Copywrtiting pro klienty agentury

 

Verlag Dashöfer, nakladatelství, s. r. o.
Tvorba e-learningového kurzu s tematikou kultury písemného projevu (od pravopisu po stylistiku a strategie psaní)

 

netmail, s. r. o.
Jazykové korektury firemních dokumentů

 

Dring Consulting, s. r. o.
Jazykové korektury materiálů pro významné klienty

 

Obchod s vybavením pro motorkáře MAXRPM.cz
Copywriting na téma motooblečení, texty do sekce Články

 

ALFA Finance, s. r. o.
Copywriting: texty na web s finanční tematikou

 

Pacific Direct
Školení v oblasti českého pravopisu a stylistiky pro pracovníky v marketingu

 

Gymnázium Na Vítězné pláni
Studentský workshop na téma slangy v současné češtině

 

Bílý Medvěd Public Relations
Jazyková korektura webu a korektura pro klienta společnosti

ING Životní pojišťovna, a. s.
Školení v oblasti českého pravopisu a stylistiky pro pracovníky v marketingu

 

Média

Reportáž České televize o našich kurzech (Události, 6. 10. 2013) 

Rozhovor s J. Táborským o našich kurzech, českém pravopisu a dalším (ČRo 2, 23. 1. 2014) 

Kontakt

Zpráva
Kontaktní telefon nebo e-mail