Redakční práce

Výsledkem našich redakčních zásahů jsou texty skvěle srozumitelné a přitom výstižné, stylově vytříbené (pravopisně, z hlediska slovní zásoby, gramatiky, kompozice atd.) a přehledně členěné. Nabízíme i speciálnější služby, jako je předtisková úprava formátování nebo standardizace poznámkového aparátu či bibliografických údajů v odborných textech a jiné.

Máme bohaté zkušenosti se všemi textovými žánry (texty marketingové, popularizační, odborné aj.), jsme schopni zohlednit specifika vaší cílové skupiny, firemní kultury a samozřejmě i specifika vašeho osobního stylu.

Cena redakčních prací se pohybuje v rozmezí 60 až 90 Kč za normostranu (nejsme plátci DPH).

Cena klesá:
♦ při větším rozsahu textu,
♦ není-li třeba do textu příliš zasahovat,
♦ je-li text stylově jednodušší (hesla v tabulkách, jednoduché a opakující se větné struktury apod.),
♦ při delší dodací lhůtě,
♦ pro stálé zákazníky.

Cena stoupá:
♦ při expresní dodací lhůtě (možná je i práce přes noc a o víkendu),
♦ při rozšíření prací o některé speciální zásahy.

Cenu stanovujeme ještě před zahájením práce. Kontaktujte nás a my vám obratem zašleme nabídku odpovídající vašim požadavkům.

Poznámky:
♦ Ke všem dokumentům přistupujeme jako k přísně důvěrným.
♦ Zákazník je povinen zkontrolovat si do pěti dnů po převzetí hotové zakázky její kvalitu a v této době případně uplatnit reklamaci. Věříme, že i v takovém případě nalezneme uspokojivé řešení.

 

Na titulní stranu 

Kontakt

Zpráva
Kontaktní telefon nebo e-mail